بازیافت در دانشگاه زنجان

براساس برآورد های انجام شده، سرانه تولید زباله در کشور چیزی در حدود 600 گرم در روز است. با توجه به ارزیابی سالانه صورت گرفته در این دانشگاه، روزانه حدود یک تن زباله جمع آوری می گردد. براساس بررسی های میدانی صورت گرفته در این دانشگاه، روزانه حدود 400 کیلوگرم نان و پسماند غذایی در سلف مرکزی دانشگاه تولید می شود. با عنایت به قیمت تمام شده هر پرس غذا، ارزش این مقدار پسماند حدود 40 میلیون ریال برآورد می شود. از این رو به نظر می رسد ارزش روزانه پسماند غذایی تولید شده در دانشگاه های کل کشور حدود 7 میلیارد ریال است.
شرکت زیست پایا صنعت زنجان در سال 1398 توسط چند نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان تأسیس و در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان مستقر گردید. این شرکت پس از مدتی پژوهش به فناوری تولید خوراک دام از پسماندهای غذایی و رستورانی دست پیدا کرد. این فناوری در مرکز مالکیت معنوی کشور به صورت اختراعی با شماره 99200 ثبت گردید.
از سوی دیگر در گاوداری و گوسفند داری دانشگاه زنجان حدود 3 تن خوراک دام مصرف می شود. از دیدگاه کلان هم باید گفت 90% کنجاله سویا، 82% ذرت و 26% جو مورد نیاز در کشور از طریق واردات تأمین می شود. از این رو به نظر می رسد با استفاده از فناوری توسعه داده شده در دانشگاه زنجان می توان بخشی از نیازهای کشور در زمینه خوراک دام خصوصا نشخوار کنندگان را تأمین کرد. بر این اساس در سال 1398 سامانه تبدیل پسماند رستورانی به خوراک دام (شکل 1) در دانشگاه زنجان راه اندازی شد.
علاوه بر این در راستای نیل به اهداف مدیریت سبز در دانشگاه زنجان، ضمن توسعه فرهنگ تفکیک پسماند از مبداء در بخش های مختلف دانشگاه (شکل 2)، سامانه مدیریت پسماند (شکل 3) نیز راه اندازی شد. در این سامانه ضمن تفکیک پسماندهای خشک جمع آوری شده از سطح دانشگاه، با استفاده از آسیاب (شکل 4)، پسماندهای پلاستیکی، کم حجم سازی می شوند تا ضمن اشغال فضای کمتر، در طی حمل و نقل، مقدار دی اکسید کربن کمتری تولید شود.