کمیته اجرایی

دبیر کمیته اجرایی:

 جناب آقای دکتر ملکی

اعضای کمیته اجرایی:

Ms. Sabrina Hikmah Ramadianti,  International Communication

سرکار خانم مهندس الهام حسنی علوی، مسئول ارتباطات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مسیح اله معصومی، شهردار محترم زنجان

جناب آقای دکتر علیرضا فیروزفر، رئیس محترم دانشگاه آزاد زنجان

جناب آقای دکتر مهرداد سلطانی، معاون محترم عمرانی استانداری زنجان

  جناب آقای دکتر پرویز قزلباش،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان

جناب آقای دکتر امیر مرزبان، مشاور و مدیر کل محترم حوزه استانداری

جناب آقای رضا عسکری، فرماندار محترم زنجان

 جناب آقای دکتر وحید فرخی، مدیر محترم ارتباطات فناوری اطلاعات استان زنجان

 جناب آقای مهندس امیر ارجمند، سرپرست محترم اداره کل میراث قرهنگی و گردشگری

سرکار خانم فاطمه کرباسچی، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای ابراهیم رفیعی، مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان زنجان

 جناب  آقای مهندس بهمن اله مرادی، مدیرعامل محترم برق منطقه ای

جناب آقای حمید رضا حمیدی، رئیس محترم شورای شهر

 جناب آقای دکتر داود عباسی، مسئول محترم کمیته تامین مالی

 جناب آقای مهندس حسین آبسالان، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست

 جناب آقای دکتر علی آذرپیوند، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات

 جناب آقای دکتر اصغر احمدی، مسئول محترم کمیته تشریفات و اطلاعات

 جناب آقای دکتر سید هادی حسینی،مسئول محترم کمیته اسکان، تغذیه و پذیرایی

 جناب آقای دکتر مهدی مقیمی، جانشین دبیر و مسئول محترم کمیته عمرانی و فضاسازی

جناب  آقای علی سپهری، مسئول محترم کمیته روابط عمومی و تبلیغات

 جناب آقای دکتر بابک کریمی، رئیس محترم دانشگاه علوم پایه

جناب آقای دکتر سید محسن لطیفی، مدیر کل محترم صدا و سیما