کمیته سیاست‌گذاری

 

رئیس کمیته سیاستگذاری و رئیس همایش:

جناب آقای دکتر سید محسن نجفیان

اعضای کمیته سیاستگذاری:

جناب آقای دکتر محمد تقی نظر پور، معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر جمشید اسماعیلی، مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری،  قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حسین سالار آملی،  قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین المللی

جناب آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جناب آقای دکتر حمید پور اصغری،  معاون محترم  امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد، مدیرمحترم امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر سعید سمنانیان،  عضو محترم شورای راهبردی مدیریت سبز ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر سورنا ستاری،  معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان  

جناب آقای دکتر کاظم خاوازی،  معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جناب آقای دکتر مسعود برومند، معاون محترم پژوهشی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر فتح‌الله حقیقی،  استاندار محترم زنجان

جناب آقای دکتر مسیح اله معصومی، شهردار محترم زنجان

جناب آقای دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو در ایران

جناب آقای دکتر شهرام طهماسبی،  رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

جناب آقای دکتر اسکندر زند، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی