درباره همایش

 

 

ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی  دانشگاه های دنیا (UI Green Metric World University Ranking)

طی 10 سال گذشته، کارگاه بین المللی رتبه بندی جهانی دانشگاه سبز (UIGM) به یکی از برنامه­ های مهم دانشگاه اندونزی تبدیل شده است که دانشگاه­ های سراسر دنیا را بر اساس شاخص­ های مرتبط با موضوعات پایداری محیط دانشگاه رتبه بندی می­ کند. این شاخص ­ها در بر گیرنده موضوعات مرتبط با  زیرساخت­ ها در دانشگاه، مدیریت انرژی، مدیریت پسماند، مدیریت آب و خاک، تنوع زیستی و مدیریت حمل و نقل در دانشگاه می باشند. UIGM یکی از تلاش های دانشگاه اندونزی برای ارتقاء پایداری دانشگاه­ ها و مشارکت هرچه بیشتر ذینفعان برای ایجاد یک محیط پایدار در دانشگاه است. این رویداد بین المللی یک چارچوب جهانی برای دانشجویان دانشگاه­ های دنیا جهت نقش آفرینی فعال ­تر به منظور یافتن راه حل برای کاهش مشکلات زیست محیطی که دنیا در حال حاضر با آنها روبرو است، ایجاد کرده است. یکی دیگر از اهداف UIGM افزایش آگاهی دانشگاه ها از طریق همکاری های مشترک و به اشتراک گذاری تجارب به عنوان عوامل تغییر برای ایجاد یک دنیای بهتراست. این رتبه بندی از طریق پرسشنامه آنلاین انجام می شود که در آن هر دانشگاه اطلاعات مربوط به شاخص های پایداری را ارائه می دهد. اطلاعات وارد شده به طور خودکار جهت رتبه بندی دانشگاه­ ها مورد پردازش قرار می­ گیرد. این برنامه از سال 2010 آغاز شده است و از آن تاریخ مشارکت دانشگاه ها در سراسر جهان در این رویداد بین­ المللی در حال افزایش است. در سال 2010، حدود 100 دانشگاه از 35 کشور جهان در UIGM شرکت کردند و در سال 2019 ، 780 دانشگاه از 83 کشور در این رویداد بین المللی حضور داشتند. افزایش تعداد شرکت کنندگان نشان می دهد که این رویداد می تواند توجه بسیاری از دانشگاه­ ها در سراسر جهان را به خود جلب کند. طی ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی جهانی دانشگاه سبز که در سال 2016 میلادی برگزار شد، کمیته راهبردی رتبه بندی جهانی دانشگاه سبز تصمیم گرفت که این کارگاه بین­ المللی در سال 2020 میلادی در کشور ایران و در دانشگاه زنجان برگزار شود.